Złoto – praca w grupach

Uczniowie klasy 1c pracowali nad „mapą skojarzeń” wokół tematu ZŁOTO.

Zostali podzieleni na 5 grup. W każdej grupie był wyłoniony lider, który miał czuwać nad aktywną i kreatywną pracą kolegów i koleżanek. Na zakończenie pracy każdy lider  krótko opowiedział o zaangażowaniu i wkładzie pracy uczestników grupy oraz dokonał prezentacji „mapy” przy pomocy uczestników danej grupy.  Efekty pracy były wspaniałe. Praca przebiegała z dużym zapałem, wielką pomysłowością oraz w bardzo miłej atmosferze. BRAWO!

Dorota Maria Czernysz


Skip to content