ZASTĘPSTWA 23 – 27.05.2022

Piątek                            27 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew -wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 6a j. mn – odwołane
2 6a hik – odwołane
3 4a S. O.-Lepich św
4 4b D. Czernysz mat – zamiast 2. l.
5 4b K. Seidel św

Zmiana organizacji nauczania: Dorota Czernysz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 zśk 6a zśk – przeniesione na 2. l

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 8b wf – odwołane
3 8b wf – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3c wf – odwołane
2 3c wf – odwołane
3 5b K. Seidel św
4 5b K. Seidel św
6 8a basen – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 7c D. Oleszek basen
5 1b basen – odwołane
8 7b basen – odwołane
9 7b basen – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Marian Szadura

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5b K. Seidel św
4 5b K. Seidel św
5 3b I. Mikołajczyk ew
8 7b basen – odwołane
9 7b basen – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Piotr Garbacz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 8c inf – odwołane
3 5a B. Bąk inf
4 4a B. Bąk inf
5 4c D. Oleszek wf
6 8a basen – odwołane
7 7a inf – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Dawid Jajuga

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 3b I. Mikołajczyk ew
7 4b H. Nowak wdż – zamiast 1. l
8 wf – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: Hanna Nowak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 4b wdż – przeniesione na 7. l.

Nauczyciel nieobecny: Anna Drążek-Szczerska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a D. Oleszek wf
2 1a D. Oleszek wf
3 3a K. Rola basen
4 2c I. Mikołajczyk ew
5 1b basen – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Joanna Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7c geog – odwołane
2 8a E. Gasz WOS – zamiast 1 l.
3 4b przyr – odwołane
5 4a H. Nowak przyr
6 5a K. Rola św

Zmiana organizacji nauczania: Elżbieta Gasz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 zśk 6a hist – przeniesione na 1. l

 

Poniedziałek                                                          23 maja 2022

5a – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: A. ZIÓŁKOWSKA, D. OLESZEK, J. JABŁOŃSKA

Nauczyciel nieobecny: Mariana Matviiv

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot Rodzaj zastępstwa
1 1c j. ang – odwołane odwołane
2 1b j. ang – odwołane odwołane
3 4c D. A. Czernysz bibl łącz

Nauczyciel nieobecny: Anna Ziółkowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 4b j. pol – odwołane
2 4a T. Kierel j. pol
3 4a T. Kierel j. pol
6 5b chł D. G.-Semczyk św
7 4c B. Szady j. ang

Nauczyciel nieobecny: Danuta Oleszek

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 4b D. Jajuga basen
4 4b D. Jajuga basen

Nauczyciel nieobecny: Joanna Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 zśk 7a M. Kowalczyk chem z klasą
3 zśk 4c D. A. Czernysz bibl
5 7a A. Rucińska mat
7 7b M. Grześkowicz j. ang

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 8a B. K.-Łania j. pol
6 1c j. mn – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Koźmińska-Łania

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 6a T. Kierel j. pol – wspom

Nauczyciel nieobecny: Renata Fyrgut

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 3a A. Kowalczyk ew
4 3a A. Kowalczyk ew
5 3a A. Kowalczyk ew
6 3a A. Kowalczyk ew

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a M. Semak ew – wspom
4 2a M. Semak ew – wspom

 Nauczyciel nieobecny: Barbara Bąk (konkurs)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3c ew – odwołane
2 7c A. Rucińska mat
3 3c B. Szady j. ang
4 3c M. Grześkowicz j. ang
5 3c K. Rola św
7 6a P. Garbacz inf

 Zmiana organizacji pracy: Karina Filusz (3-6 lekcja)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 4c T. Dreszer mat

 Zmiana organizacji pracy:  Tatiana Dreszer

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 8b K. Filusz zaj. wych.

 Zmiana organizacji pracy: Barbara Szady

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8b K. Filusz zaj. wych.

 Zmiana organizacji pracy: ks. Tomasz Maintok

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 1a D. G.-Semczyk św

 


Skip to content