ZASTĘPSTWA 16-20.05.2022

Piątek                           20 maja 2022

2A, 2B. 2C – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: K. CHMIEL, D. G.-SEMCZYK, S.O.-LEPICH, M. SZADURA, D. CZERNYSZ, M. SEMAK

 

Nauczyciel nieobecny: Kornelia Chmiel

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 zkk zkk – odwołane
6 zkk zkk – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Dorota Czernysz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 4b K. Seidel św
4 zśk 6a T. Kierel j.pol z klasą

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew -wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 6a j. mn – odwołane
2 6a hik – odwołane
3 4a E. Góra bibl
4 4b A. D.-Szczerska wf
5 4b A. Kliza j. ang

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 7c D. Oleszek basen
5 1b A. D.-Szczerska basen
8 7b basen – odwołane
9 7b basen – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Agnieszka Winkler

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 7a S. Szladowska rel
3 1b K. Seidel św

Nauczyciel nieobecny: Renata Fyrgut

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3a M. W.-Patla ew
2 3a M. W.-Patla ew
4 3a A. Kowalczyk ew
5 5b K. Seidel św

 Nauczyciel nieobecny: Marian Szadura

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5b T. Damrat basen
4 5b T. Damrat basen
5 3b D. Jajuga basen
8 7b basen – odwołane
9 7b basen – odwołane

 Nauczyciel nieobecny: Piotr Garbacz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 8c A. Rucińska mat
3 5a S. Szladowska rel
4 4a M. Marczuk plast
5 4c K. Seidel św
6 8a T. Damrat basen
7 7a inf – odwołane

 Nauczyciel nieobecny: Barbara Bąk (konkurs)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5a S. Szladowska rel
4 4a M. Marczuk plast
5 3c ew – odwołane
6 3c ew – odwołane

 

Czwartek                                                                                                            19 maja 2022

 

1a, 1b – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: K. PORDZIK, I. MIKOŁAJCZYK, A. D.-SZCZERSKA, S. SZLADOWSKA

 

Nauczyciel nieobecny: Karina Pordzik

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 zkk zkk – odwołane
5 rew rew – odwołane
6 4a T. Dreszer mat – wspom
7 rew rew – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Irena Mikołajczyk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 6a A. Dymek mat – wspom
2 rew rew – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Anna D.-Szczerska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5a D. Oleszek basen bezp
6 2c wf – odwołane

 

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7c rel -odwołane
2 1c M. Świątek św
4 5a K. Rola św
5 2a rel – odwołane
6 5b rel – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Renata Fyrgut

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3a B. Bąk einf
3 3a A. Kowalczyk ew
6 zdw zdw – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Agnieszka Winkler

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a j. mn. – odwołane
2 5b K. Rola św
3 2b M. W.-Patla ew
5 7a D. Oleszek wf
6 2a j. mn. – odwołane
7 5b j. mn. – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (zawody od 2. lekcji)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 8c B. K.-Łania j.pol
3 5b M. Szadura basen
4 5b M. Szadura basen
5 2b M. Szadura basen
6 8c A. Rucińska mat

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 6a E. Góra bibl
5 2c j. mn. – odwołane
6 1c j. mn. – odwołane
7 8a j. niem – odwołane

 

Środa                                                           18 maja 2022

4a, 4b, 4c – egzamin na kartę rowerową

2-3 lekcja: 4b (3. lekcja – D. Oleszek, D. Jajuga – opiekunowie)

4-5 lekcja: 4c

6-7 lekcja: 4a (6. lekcja: A.D.-Szczerska, M. Semak – opiekunowie)

 

Zmiana organizacji nauczania: Piotr Garbacz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 5a M. Marczuk plast
6 6a M. Kowalczyk tech
7 8a inf – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a S.O.-Lepich ew – wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew – wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b,c j. niem – odwołane
2 1c D.G.-Semczyk św
4 4a K. Seidel św
5 2c K. Seidel św
6 4b J. Jabłońska przyr

Nauczyciel nieobecny: Agnieszka Winkler

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 2a I. Mikołajczyk ew
2 2b j. mn.-odwołane
3 1a D.G.-Semczyk św

 

 

Wtorek                           17 maja 2022

KLASY: 7b, 7c – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: J. JABŁOŃSKA, M. GRZEŚKOWICZ, E. GASZ, K. KLENIEWSKI

 

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 2a K. Chmiel ew – wspom
2 2a K. Chmiel ew – wspom
5 2a D. G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dawid Jajuga (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 4b D. Oleszek
4 4b D. Oleszek
6 6a S. Szladowska rel

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8b A. Konopka fiz
4 8b A. Rucińska mat
5 4c K. Rola św
6 4c A. D.-Szczerska basen

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a T. Damrat wf
4 4a A. D.-Szczerska wf
5 4a A. D.-Szczerska wf
6 6a S. Szladowska rel

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 4a K. Rola św
4 2c A. Sulima św
5 6a M. Świątek św

Nauczyciel nieobecny: Magdalena Grześkowicz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 zśk 5a A. Ziółkowska j.pol z klasą
4 zśk 6a M. Kowalczyk geog z klasą
5 8a B. K.-Łania j.pol
6 2c j.ang – odwołane
7 4a B. Szady j.ang

Nauczyciel nieobecny: Joanna Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 6a M. Kowalczyk geog
5 8c A. Rucińska mat
6 4b K. Rola św

Nauczyciel nieobecny: Elżbieta Gasz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 8c edb – odwołane
2 6a A. Dymek mat
3 7a A. Dymek mat
4 8c B. K.-Łania j.pol
5 5b M. Kowalczyk biol
6 8a B. K.-Łania j.pol
7 7a hist – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Krzysztof Kleniewski

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 6a A. Dymek mat
7 8c hist – odwołane
9 8b hist – odwołane

 

Poniedziałek                    16 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 8a B. K.-Łania j. pol
6 1c j. mn – odwołane

 Nauczyciel nieobecny: Renata Fyrgut

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 5a M. Grześkowicz j. ang
3 3a A. Kowalczyk ew
4 3a A. Kowalczyk ew
5 3a A. Kowalczyk ew
6 3a A. Kowalczyk ew

 Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a M. Semak ew – wspom
4 2a M. Semak ew – wspom

 


Skip to content