ZASTĘPSTWA 09.05-13.05.2022

Piątek                           13 maja 2022

 

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew -wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 6a j. mn – odwołane
2 6a hik – odwołane
3 4a K. Seidel św
4 4b B. Bąk inf
5 4b K. Rola św

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Bąk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 4a P. Garbacz inf

Nauczyciel nieobecny: Aurelia Sulima

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 7b hist – odwołane
4 5a K. Filusz j. mn. niem – zamiast 2. l
5 8a B. K.-Łania j.pol

Zmiana organizacji nauczania: Karina Filusz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 5a j. mn. niem – przeniesione na 4. l

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Koźmińska-Łania

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 6a T. Kierel j.pol – wspom

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5a rel – odwołane
2 2c rel – odwołane
3 2b S. O.-Lepich ew
4 1b K. Seidel św
5 1c rel – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3a R. Fyrgut epl – wspom
2 3a R. Fyrgut emuz – wspom
3 zaj.ed zaj. ed – odwołane
4 zaj.ed zaj. ed – odwołane
5 1a K. Pordzik ew – wspom
6 rew rew – odwołane
7 rew rew – odwołane

 

Czwartek                                  12 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 6a M. Grześkowicz św
5 2c S. O.-Lepich ew
6 1c j. mn. – odwołane
7 8a A. Rucińska mat

Nauczyciel nieobecny: Anna Ziółkowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5b j.pol – odwołane
2 4b K. Rola św
3 4a E. Gasz hist
4 4c K. Rola św
5 5a T. Dreszer mat
6 5a j.pol – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: Tatiana Dreszer

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
7 5a mat – przeniesione na 5. l

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7c R. Kobza doradztwo
2 1c E. Góra św
4 5a I. Mikołajczyk św
5 2a M. Kowalczyk św
6 5b M. Kowalczyk św

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 rew rew-odwołane
2 rew rew-odwołane
3 1a K. Pordzik ew – wspom
4 zaj. ed. zaj. ed. – odwołane
5 zaj. ed. zaj. ed. – odwołane
6 rew rew-odwołane

 

Środa                                        11 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a S.O.-Lepich ew – wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew – wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b,c j. niem – odwołane
2 1c D.G.-Semczyk św
4 4a K. Seidel św
5 2c D. A. Czernysz l. bibl
6 4b J. Jabłońska przyr

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7a rel – odwołane
3 5b D. G.-Semczyk św
4 6a D. A. Czernysz l. bibl
6 2a rel – odwołane
7 7b J. Jabłońska geog

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 1a K. Pordzik ew – wspom
3 zaj.ed. zaj.ed.- odwołane
4 zaj.ed. zaj.ed.- odwołane
5 zaj.ed. zaj.ed.- odwołane
6 rew rew – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 7b R. Kobza doradztwo
6 7b B. K.-Łania j.pol
7 8b pływ – odwołane
8 8b pływ – odwołane

 

Wtorek                                                       10 maja 2022

KLASY: 4a, 6a – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: B. SZADY, M. SEMAK, T. KIEREL

Nauczyciel nieobecny: Barbara Szady

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
8 8b K. Kleniewski hist

 Zmiana organizacji nauczania: Krzysztof Kleniewski

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
9 8b hist – przeniesione na 8. l

 Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a K. Pordzik ew

 Nauczyciel nieobecny: Teresa Kierel

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 7a K. Rola św
6 8b D. Jajuga wf

 Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 2a K. Chmiel ew – wspom
2 2a K. Chmiel ew – wspom
5 2a D. G.-Semczyk ew – wspom

 Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5b P. Garbacz
2 5b M. Szadura
3 2a K. Pordzik ew
4 8a M. Grześkowicz j. ang

 Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8b T. Dreszer mat
4 8b M. Kowalczyk chem
5 4c A. D.-Szczerska wf
6 4c A. D.-Szczerska basen
7 7b M. Grześkowicz j. ang
8 7b wf – odwołane

 Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b/c j. niem – odwołane
4 2c A. D.-Szczerska wf

 Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a I. Mikołajczyk ew-wspom
2 1a K. Pordzik ew-wspom
3 zaj.ed zaj. ed.-odwołane
4 zaj.ed zaj. ed.-odwołane
5 rew rew-odwołane
6 rew rew-odwołane

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 2b K. Rola św
6 7c A. Rucińska mat
7 1b rel – odwołane

Poniedziałek                       9 maja 2022

KLASY: 4a, 6a – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: B. SZADY, M. SEMAK, T. KIEREL

Nauczyciel nieobecny: Barbara Szady

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 4c A. Dymek mat
3 8b M. Grześkowicz j. ang
6 7c K. Rola wf
7 5a M. Grześkowicz j. ang

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 2a M. Grześkowicz j. ang
6 3c B. Bąk ew
8 7b pływ – odwołane
9 7b pływ – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Teresa Kierel

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 7a A. Ziółkowska j. pol

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 2a M. Grześkowicz j. ang
6 3c B. Bąk ew
7 8c H. Nowak biol

Nauczyciel nieobecny: Marian Szadura (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5b A. Ziółkowska j. pol
4 5b S. O.-Lepich św
5 3b M. Marczuk ew
6 3b T. Maintok rel

Nauczyciel nieobecny: Dawid Jajuga (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 4b D. Oleszek pływ
4 4b D. Oleszek pływ
5 3b M. Marczuk ew
6 3b T. Maintok rel

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a K. Chmiel ew – wspom
4 2a K. Chmiel ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 4c S. Szladowska rel
7 8b P. Garbacz inf
8 8b H. Nowak biol

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 8a B. K.-Łania j. pol
6 1c V. Zając ew

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a K. Pordzik ew
2 1a K. Pordzik ew
4 z.ed z.ed -odwołane
5 1a K. Pordzik ew
6 rew rew-odwołane
7 rew rew-odwołane

Skip to content