Wynajem

            Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  im. Władysława Sikorskiego  w Zdzieszowicach sal lekcyjnych oraz obiektów sportowych (basenu, sali gimnastycznej) zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 23/2020. Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Terminy i zasady wynajmu są uzgadniane między wynajmującym a dyrektorem szkoły z uwzględnieniem harmonogramu pracy szkoły. Na czas funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii udostępnianie pomieszczeń szkoły jest zawieszone.


Skip to content