Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Za nami wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w okręgu nr 3, które odbyły się w Naszej Szkole

        W dniu 31 marca br. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w okręgu nr 3, obejmującym Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach. W głosowaniu brało udział 122 uczniów z klas VI – VIII. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadała powołana przez Panią Dyrektor Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 w składzie : Elżbieta Gasz, Marta Galas, Adam Świątek, Aleksandra Rucińska, Malwina Wojewódzka. W przeprowadzeniu wyborów pomagały Pani Ewa Góra oraz Pani Dorota Czernysz z biblioteki szkolnej.

Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza skrupulatnie liczyła głosy uczniów oddane na kandydatów. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :

Laura Kowalczyk z klasy 8A – 88 głosów,

Brian Pogoda z klasy 7C – 68 głosów,

Paulina Patla z klasy 8A – 61 głosów,

Alan Gałuszka z klasy 8A – 56 głosów.

Radnymi z naszego okręgu nr 3 zostali : Laura Kowalczyk, Brian Pogoda i Paulina Patla.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz aktywizowania młodzieży,  promowania postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i upowszechniania wiedzy o samorządzie. Pani Ewie i Pani Dorocie oraz całej komisji serdecznie dziękujemy za dobrą pracę.


Skip to content