Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Informacja o zasadach i sposobie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

 Czynne i bierne prawo wyborcze ma uczeń przynajmniej szóstej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach zamieszkały na terenie Gminy Zdzieszowice.

Kandydata na radnego mogą zgłaszać grupy co najmniej 5 uczniów  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach

Wzór zgłoszenia wraz z załącznikami (oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w pracach Rady, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) został opublikowany na stronie internetowej www.bip.zdzieszowice.pl jako załączniki do Statutu MRM w zakładce „Akty prawne o podstawowym znaczeniu”, następnie „Wykaz aktów prawa miejscowego” pod pozycją 370.

Formularze zgłoszenia wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne do pobrania w Sekretariacie Szkoły.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Zdzieszowicach

Plik do pobrania – skład OKW


Skip to content