WYBORY CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ  RADY MIEJSKIEJ

WYBORY CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ  RADY MIEJSKIEJ

W ZDZIESZOWICACH

Zasady głosowania

  1. Głosowanie odbywa się na karcie wyborczej ostemplowanej  pieczątką szkoły.
  2. Głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do  głosowania   potwierdzając jej odbiór w spisie   wyborców. ( Jest to druk ścisłego zarachowania i  w razie pomyłki nie wydaje się drugiej karty do głosowania. Karty nie można też  wyrzucić ).
  3. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie obok  nazwiska znaku „X”.  ( Nie można zaznaczać  „ü” bądź  też zakreślać całej kratki, gdyż głos będzie nieważny).
  4. W razie pomyłki nie można przekreślać znaku „X” bądź też otaczać kółeczkiem zaznaczonej odpowiedzi . Wymagane jest staranne zakreślenie od 1 do  3 kandydatów  poprzez postawienie „X” obok nazwiska w kratce do tego przeznaczonej. Niedopuszczalne są pomyłki i poprawa korektorem.
  5. Głosować można maksymalnie na 3 kandydatów. ( W przypadku głosowania na większą ilość kandydatów głos jest nieważny).
  6. Mandat radnego uzyskują osoby, które otrzymały największą ilość głosów.
  7. Uczniowie nie będący mieszkańcami gminy Zdzieszowice nie mają prawa do  udziału w głosowaniu.
  8. Prosimy o zachowanie powagi w powyższym głosowaniu. Inicjatywa  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej  wynika z działań uczniów, którzy chcą  udziału w działaniach  władz samorządu terytorialnego.
  9. Karty do głosowania będą przekazane do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach dla Pani Burmistrz.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędą się w dniu 31.03.2022r..  

Głosowanie  klas od 6 do 8 odbywać się będzie w następujących godzinach

Klasa 6A – na lekcji 2 (na języku niemieckim) od godz.9.15 do 9.30

Klasa 7A – na lekcji 3 (na geografii) od godz. 10.00 do 10.15

Klasa 7B – na lekcji 5 (na zajęciach z wychowawcą) od godz. 11.45 do 12.00

Klasa 7C – na lekcji 4 (na języku polskim)w godz.10.55 do 11.10

Klasa 8A – na lekcji 4 (na edb) w godz. 11.10 do 11.25

Klasa 8B na lekcji 5 ( na zajęciach z wychowawcą) w godz.12.00 do 12.15

Klasa 8C na lekcji 3 ( na języku angielskim) w godz. 10.15 do 10.30

 

Do lokalu wyborczego (sala E3) poszczególne klasy udają się z nauczycielem z którym mają zajęcia.  

 

 


Skip to content