Uzależnienie od internetu.

Uzależnienie od internetu nie zostało do tej pory oficjalne nazwane oraz sklasyfikowane jako odrębna jednostka chorobowa. W Polsce na dzień dzisiejszy funkcjonuje termin ZUI (zespół uzależnienia od internetu), który zaproponowany został przez prof. Andrzeja Jakubika.

Objawy uzależnienia od internetu

Jak donosi portal uzaleznieniabehawioralne.pl, objawami uzależnienia od internetu są:

 • bardzo mocna chęć, by korzystać z sieci, serwisów społecznościowych itp.,
 • trudności w odłączeniu się od internetu,
 • zespół odstawienia, np. złe samopoczucie spowodowane byciem offline,
 • utrata dawnych zainteresowań,
 • nienasycenie internetem: coraz dłuższe i częstsze korzystanie z sieci,
 • korzystanie z sieci mimo ewidentnych negatywnych skutków (zdrowotnych, społecznych itp.).

Jeśli u kogoś wystąpi przynajmniej połowa z wymienionych objawów, można mówić o problemie i warto zająć się diagnostyką w porozumieniu ze specjalistami. W pierwszym kroku może pomóc test Kimberly Young. W przypadku dostrzeżenia objawów uzależnienie od internetu czy komputera koniecznie należy udać się także do psychologa specjalizującego się w zagrożeniach związanych z technologiami, np. w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Rodzice powinni poważnie zastanowić się nad tym, jak ich dziecko korzysta z sieci, jeśli napotkają na jeden z poniższych objawów:

 • dziecko spędza przy komputerze, telefonie lub tablecie coraz więcej czasu kosztem innych zainteresowań,
 • z powodu swojej aktywności w internecie dziecko zaniedbuje obowiązki rodzinne i szkolne,
 • pojawiają się konflikty rodzinne na tle używania przez dziecko urządzeń elektronicznych i internetu,
 • dziecko kłamie, zapytane o to, ile czasu spędza w internecie, podejmowane próby ograniczenia czasu spędzanego przez dziecko online są nieudane,
 • dziecko reaguje rozdrażnieniem lub nawet agresja, gdy korzystanie z komputera jest utrudnione lub niemożliwe.

Jak nie dopuścić, by dziecko uzależniło się od sieci?

Odpowiedzialność za uzależnienie dzieci od internetu ponoszą rodzice. Bardzo trudno o mądre i bezpieczne korzystanie z sieci, jeśli dziecko korzysta z komputera w sposób nieograniczony, bez żadnych zasad, a aktywność online nie jest tematem rozmowy w rodzinie. Nie popełniaj nagminnego błędu: zostawianie dziecka samego z telefonem lub komputerem, bez żadnej, nawet najmniejszej kontroli.

Ważne jest ustalenie jasnych zasad korzystania z sieci i otwarta rozmowa na ten temat. Szczegółowe wskazówki opisaliśmy w broszurze informacyjnej na ten temat. Ustalcie, ile czasu dziecko może korzystać z urządzeń elektronicznych. Zadbaj, by ten czas nie był zbyt długi. Proponuj dziecku różne aktywności offline, szczególnie w kontakcie z naturą. Jak pokazują badania, dzieci, które mają częsty kontakt z naturą szybciej się uczą i są bardziej kreatywne. Ustal z dzieckiem, co może robić w sieci, z jakich serwisów może korzystać. Przede wszystkim, dbaj o relację i rozmawiajcie o aktywnościach online.

Konsekwencje uzależnienia od internetu

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń, uzależnienie od sieci wpływa na normalne funkcjonowanie uzależnionego. Negatywnie wpływa na jego zdrowie fizyczne, relacje z otoczeniem, codzienne obowiązki, np. naukę w szkole czy pracę. W skrajnych wypadkach skutki uzależnienia od internetu mogą być krzywdzące dla innych osób. Jak w głośnym przypadku w Korei Południowej, gdzie rodzice nie karmili swojego trzymiesięcznego dziecka, bo całe dnie spędzali na wychowywaniu wirtualnego bobasa.

Leczenie uzależnienia od internetu

Kiedy już wystąpi poważne zaburzenie, za późno jest na przeciwdziałanie. Należy wówczas, w porozumieniu ze specjalistami, zastosować terapię. Jej metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb. Często leczenie uzależnienia od internetu polega na stopniowym ograniczaniu dostępu do sieci, ścisłym kontrolowaniu planu dnia i pełnej jawności, co do aktywności online – łącznie z zapisywaniem wszystkich czynności wykonywanych w sieci.

Miejmy nadzieję, że takie metody, będące ostatecznością i nie będą potrzebne nikomu z Państwa!


Skip to content