Uwaga! Ogłoszenie 2. poziomu ostrzegania!

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W związku z powyższym występuje konieczność podjęcia działań krótkoterminowych, wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego, w szczególności:

– ograniczenia przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówkach,

– ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,

– unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu,

– ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz,

– stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty,

– nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 08.30 dnia 10.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia  20.02.2021 r.


Skip to content