„Specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w sytuacjach kryzysowych”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach informuje, że organizuje:„Specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w sytuacjach kryzysowych”Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dzieci lub pełnoletniego ucznia, uczęszczających do przedszkoli lub szkół mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę osobiście lub telefonicznie w godzinach 08:00 – 14:00Siedziba poradni:47-303 Krapkowice,ul. Kilińskiego 1 (budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, III piętro)tel. 774 661 263 lub 726008118


Skip to content