Rozwijanie kompetencji kluczowych – debata gminna

16 września w Hali Sportowej w Zdzieszowicach  odbyła się debata oświatowa w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”. W spotkaniu uczestniczyli: władze miasta, samorządowcy, dyrektorzy zdzieszowickich  placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Zdzieszowic Pani Sybila Zimerman,  która powitała zgromadzonych gości. Nad przebiegiem debaty czuwał ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji pan Piotr Adasiewicz, który omówił kompetencje kluczowe uczniów, przedstawił scenariusz spotkania oraz przydzielił zadania dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli. Dyskusja nad kształtowaniem umiejętności ucznia prowadzona była w ramach zajęć warsztatowych przez samych uczestników podzielonych na grupy. Za najważniejsze uznano umiejętność porozumiewania się w językach obcych oraz rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych i matematycznych . Wybrane obszary mają sprzyjać rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w taki sposób, aby byli oni przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.


Skip to content