Rodzice

Szanowni Rodzice.

Rada Rodziców, działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach, zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby naszych dzieci,naszej szkoły.
Składki na RR umożliwią nam organizować i uczynić atrakcyjniejszym życie szkoły.
W roku szkolnym 2021/2022 składka wynosi 30 zł na rok,płatna do końca I semestru.

Przy 100% wpłat z danej klasy, 10 zł (od każdej skladki) wraca do klasy i może zostać wykorzystane na dowolny cel,z akceptacją Dyrekcji może być to „luźny” dzień szkolny (wyjazd do kina,wyjście na pizze,ognisko…)

Nr konta Rady Rodziców:
66 8883 1015 2002 0014 3114 0001
W tytyle: imię i nazwisko dziecka,klasa

Liczymy na Państwa wsparcie i współpracę.

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice !
Informujemy, że Rada Rodziców z dostarczonych ofert ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, wybrała ofertę firmy InterRisk.
Zaznaczamy, że ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym, a wybrana oferta jedynie propozycją.
Ze względu na aktualną sytuację, prosimy w celu ubezpieczenia NNW swojego Dziecka, o wpłatę składki w wysokości wybranego wariantu:
Na numer konta: 72 1050 1504 1000 0091 4251 9892

Tytułem przelewu: Imię Nazwisko Szkoła Nr… w … (nazwa miejscowości).
Przykład: Jan Kowalczyk SP 3 Zdzieszowice

Nazwa odbiorcy przelewu:
InterRisk
ul. Noakowskiego 22
00-688 Warszawa

Termin wpłaty do 30 września 2021 roku.
Pytania odnośnie ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód, proszę kierować bezpośrednio do przedstawiciela wybranej w tym roku szkolnym firmy InterRisk. Proszę w miarę możliwości kontaktować się z przedstawicielem w dniu wypadku, podpowie jakie dokumenty zbierać.
Łukasz Gębura, tel.: 690 000 703

Oferta NNW 2021.2022 INTERRISK SZKOLNE SP3 Zdzieszowice

OWU EDU Plus od 01.06.2021

 

Rada Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców PSP nr 3 za rok szkolny 2020/2021

 

Nr rachunku Rady Rodziców: 66 8883 1015 2002 0014 3114 0001

 

ulotka dla rodzica_elektroniczna

ulotka dla rodzica_do druku

Programy do kontroli rodzicielskiej


Skip to content