Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas
I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zdzieszowice:

RODZAJ CZYNNOŚCI Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  02 – 20 marca 2020 r.   04-14 maja 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do 31 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 06 kwietnia 2020r. do 05 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 17 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 24 kwietnia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.

 

Formularz zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły – pobierz

Oświadczenie woli – pobierz

Skip to content