Próbne egzaminy z Pi-stacją!

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest w warunkach pandemii COVID-19 przygotować się do egzaminów i sprawdzić stan własnej gotowości. Dlatego zespół Pi-stacji postanowił przygotować próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. Do próbnego egzaminu ósmoklasisty będzie można przystąpić w dniach 3-4 czerwca 2020 r.

Sprawdź swoją gotowość z Pi-stacją!

Egzamin będzie przebiegał podobnie do oficjalnego. O godzinie 9:00 rano arkusz egzaminacyjny zostanie opublikowany jako link do pliku w formacie PDF. Jednocześnie udostępnimy interaktywny formularz do wpisywania odpowiedzi. Po przesłaniu formularza uczestnik egzaminu otrzyma natychmiastową informację o uzyskanych wynikach do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zostaną omówione w godzinach popołudniowych w trakcie live streamów na YouTube (na kanale PistacjaMatematyka). Po zakończeniu live streamu opublikujemy na nieniejszej stronie pełny klucz odpowiedzi do zadań otwartych i zamkniętych.

Więcej informacji: https://pistacja.tv/inspiracje/30-probne-egzaminy-z-pi-stacja

https://pistacja.tv/inspiracje/25-egzamin-osmoklasisty-interaktywne-arkusze-egzaminacyjne


Skip to content