Poznajemy zawody

W dniu 26 listopada 2019 roku  uczniowie klas VIII mieli okazję obejrzeć jak kształcą się uczniowie w zawodach Technik grafiki i  Technik  poligrafii cyfrowej. Zajęcia były możliwe dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół im.  Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Nasi wychowankowie brali czynny udział w zajęciach, z zaciekawieniem  obserwowali  jaki zakres czynności zawodowych obowiązuje techników w/w specjalności.  Uczniowie  z zainteresowaniem podejmowali proponowane ćwiczenia i zadania, świetnie się przy tym bawiąc i ucząc.  Takie spotkania poszerzają wiedzę uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i pomagają dokonać wyboru przyszłej ścieżki kształcenia.


Skip to content