Pomagamy! Zdzieszowicka Trójka Ukrainie

8 marca 2022 r. dzięki Waszemu wielkiemu wsparciu oraz bardzo szybkiej reakcji na niesienie pomocy udało się z sukcesem przeprowadzić akcję sprzedaży muffinek, ciasteczek i galaretek w naszej szkole, której organizatorami byli Uczniowie klasy 7C.

Dzięki Wam, uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły, udało się wspólnie zebrać 1064,00 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Uczniowie przekazali zebrane środki finansowe Panu Krzysztofowi Molfie, koordynatorowi akcji pomocy Ukrainie w naszej lokalnej społeczności, który razem ze sztabem wolontariuszy zapewnia pomoc potrzebującym Rodzinom przybyłym na nasze tereny.

Dziękujemy za Wasze wielkie zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby innych!

Opracowanie: Magdalena Grześkowicz

 


Skip to content