PLAN ZDALNEGO NAUCZANIA

Klasa 1

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1 EW EW EW EW EW
2 EW EW EW EW EW
3 EW EW J. niemiecki J. angielski Religia

 

Klasa 2

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1 EW EW EW EW EW
2 EW EW EW EW EW
3 J. angielski J. niemiecki EW Religia EW

 

Klasa 3

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1 EW EW EW EW EW
2 EW EW EW EW EW
3 J. niemiecki J. angielski EW Religia EW

 

Klasa 4

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1  

J. polski

 

Muzyka

 

Historia

 

Informatyka

 

Wychowanie fiz.

2  

Matematyka

 

Przyroda

 

J. polski

 

Religia

 

J. angielski

 

3  

Plastyka

 

J. angielski

 

Matematyka

 

J. niemiecki

 

Ekologia

4  

Wychowanie fiz.

 

Technika

 

Klasa 5

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1  

J. polski

 

Historia

 

Geografia

 

Wychowanie fiz.

 

J. angielski

 

2  

Matematyka

 

Informatyka

 

Biologia

 

Religia

 

J. polski

3  

Plastyka

 

J. angielski

 

Matematyka

 

J. niemiecki/HIK

 

Ekologia

4  

Muzyka

 

Technika

 

 

 

Klasa 6

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1  

J. polski

 

J. angielski

 

Plastyka

 

Matematyka

 

J. polski

2  

Matematyka

 

Muzyka

 

Geografia

 

Informatyka/Robotyka

 

Religia

3  

Technika

 

Historia

 

Biologia

 

Wychowanie fiz.

 

J. niemiecki/HIK

4  

 

 

J. angielski

 

 

 

 

Klasa 7

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1  

Plastyka

 

J. polski

 

J. angielski/Um. Jęz.

 

J. niemiecki/J. francuski

 

Fizyka

2  

Historia

 

Muzyka

 

Geografia

 

Chemia

 

Wychowanie fiz.

3  

Matematyka

 

Biologia

 

Matematyka

 

Informatyka/Robotyka

 

Religia

4  

Doradztwo zaw.

 

 

 

 

 

J. polski

 

J. angielski/Um. Jęz.

 

Klasa 8

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1  

J. polski

 

J. angielski

 

J. polski

 

J. angielski/Um. Jęz.

 

Matematyka/GDDmat

2  

Biologia

 

Geografia

 

J. niemiecki/Um. Jęz.

 

Historia

 

Wychowanie fiz.

3  

Chemia

 

Matematyka

 

Fizyka

 

 

WOS

 

EDB

4  

 

 

Informatyka/Robotyka

 

Religia

 

Doradztwo zaw.

 

 

 

 


Skip to content