OBIADY

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach informuje, że dzień 12 listopada 2021 r. jest wolnym od zajęć dydaktycznych i w związku z powyższym w szkole nie będą wydawane obiady.


Skip to content