NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W PSP NR 3 W ZDZIESZOWICACH

Dzięki staraniom Gminy Zdzieszowice, pani Burmistrz Sybili Zimerman oraz dyrektora BAEO pana Mirosława Czernysza nasza szkoła zyskała nowoczesną pracownię językową. Nowo wyposażona sala została sfinansowana z środków Gminy w celu poprawienia kompetencji językowych uczniów . Gmina wraz z placówkami oświatowymi w latach 2019-2020 zajmowała się rozwijaniem kompetencji kluczowych oraz procesowym wspomaganiem rozwoju uczniów naszych szkół. Wartością dodaną projektu jest pracownia językowa
w naszej szkole.

Dziękujemy!


Skip to content