Kursy autobusu dodatkowego dla uczniów piszących egzamin ósmoklasisty.

Kursy autobusu dodatkowego dla uczniów piszących egzamin ósmoklasisty.

24.05.2022 r.
11.15 – PSP nr 3 Zdzieszowice
11.18 – PSP nr 2 Zdzieszowice
11.21 – PSP Żyrowa
do Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Januszkowic.

25.05.2022 r.
10.55 – PSP nr 3 Zdzieszowice
10.58 – PSP nr 2 Zdzieszowice
11.01 – PSP Żyrowa
do Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Januszkowic.

26.05.2022 r.
10.45 – PSP nr 3 Zdzieszowice
10.48 – PSP nr 2 Zdzieszowice
10.51 – PSP Żyrowa
do Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Januszkowic.

Kursy autobusów porannych i popołudniowych w tych dniach odbywają się bez zmian


Skip to content