Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty i do 26 kwietnia obowiązuje w szkołach nadal kształcenie na odległość.


Skip to content