Komunikat dotyczący egzaminu ósmoklasisty

W związku ze zbliżającym się Egzaminem Ósmoklasisty, przekazujemy najważniejsze informacje:

Dla uczniów klas 1 – 7 dni 16, 17,18 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uczniowie klas ósmych w dniu egzaminu wchodzą do szkoły wg harmonogramu:

  • Uczniowie z sal 114, 213, 215, 216 wchodzą wejściem bocznym (byłe wejście Trójki), godz. 8.15 (dojeżdżający o godzinie przyjazdu autobusu)
  • Uczniowie z sal 29, 103, 202, 203 wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30

 

Przy wchodzeniu do szkoły obowiązkowym jest zachowanie dystansu społecznego.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę, nie gromadzą się.

Uczniowie dojeżdżający – do czasu odjazdu autobusu mogą zatrzymać się w sali 21, zachowując środki bezpieczeństwa.

 

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania poszczególnych egzaminów wynosi:

Język polski 120 minut (wydłużony do 180 minut)

Matematyka 100 minut (wydłużony do 150 minut)

Język obcy 90 minut (wydłużony do 135 minut)

Do czasu pracy nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Ten czas nie dotyczy uczniów, którzy mają w dostosowaniach nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

Pozostałe informacje znajdują się w zakładce Egzamin Ósmoklasisty.

Życzymy powodzenia!


Skip to content