Informacja dotycząca obiadów.  Prosimy o zapoznanie się. Październik 2020

Informacja dotycząca obiadów.  Prosimy o zapoznanie się.

Październik 2020

Zgłoszenia dziecka na obiad na miesiąc październik należy dokonać pod nr  telefonu: 774749314 ( świetlica szkolna). Prosimy zadeklarować z jakiego posiłku dziecko będzie korzystało przez cały miesiąc (zupa, drugie danie, zupa +drugie danie). Przypominamy, iż odpłatność za korzystanie z posiłków wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na konto bankowe Pana Damiana Kani:

BS Gogolin Oddział Zdzieszowice

82 8883 1015 2003 3013 0055 0003.

W razie nieobecności ucznia korzystającego z wyżywienia zwrotowi podlega odpłatność za posiłki za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do godz. 8.30 danego dnia telefonicznie pod nr telefonu 774749314. Niezgłoszenie nieobecności w podanym terminie skutkuje koniecznością zapłaty za dowieziony posiłek wg. cennika:

– zupa – 3 zł

– drugie danie – 10 zł

– cały obiad – 13 zł

W październiku x 22 dni.

Przypominamy również, iż odpłatności za miesiąc wrzesień należy dokonać do 30.09.2020 r.


Skip to content