Informacja dotycząca obiadów

Informacja dotycząca obiadów

Od lutego 2022 roku cena ulega zmianie!

Obiad składa się z dwóch dań w cenie 15,00 zł.

 

Zgłoszenia dziecka na obiad na dany miesiąc należy dokonać pod nr telefonu: (77) 474 93 14 (świetlica szkolna).

Odpłatność za korzystanie z posiłków wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Sklepu  Spożywczego – Barek Piwny Damian Kania:

BS Gogolin Oddział Zdzieszowice

82 8883 1015 2003 3013 0055 0003

Nieobecność ucznia korzystającego z wyżywienia należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia telefonicznie pod nr telefonu: (77) 474 93 14. Niepoinformowanie będzie skutkować koniecznością zapłaty za dowieziony posiłek.


Skip to content