Instytucje wspierające

Instytucje wspierające

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

– tel. (77) 484 60 86

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

– tel. (077) 472 66 11-20

Straż miejska w Zdzieszowicach

– tel. (077) 406 44 17-18

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach

– tel. (077) 466 12 63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

– tel. (077) 446 60 15

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu (oddział dziecięcy)

– tel. (077) 541 42 00

Sąd Rejonowy – Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Kędzierzynie – Koźlu

– tel. (077) 405 31 85


Skip to content