ZASTĘPSTWA 16-20.05.2022

Wtorek                           17 maja 2022

KLASY: 7b, 7c – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: J. JABŁOŃSKA, M. GRZEŚKOWICZ, E. GASZ, K. KLENIEWSKI

 

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 2a K. Chmiel ew – wspom
2 2a K. Chmiel ew – wspom
5 2a D. G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dawid Jajuga (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 4b D. Oleszek
4 4b D. Oleszek
6 6a S. Szladowska rel

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8b A. Konopka fiz
4 8b A. Rucińska mat
5 4c K. Rola św
6 4c A. D.-Szczerska basen

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a T. Damrat wf
4 4a A. D.-Szczerska wf
5 4a A. D.-Szczerska wf
6 6a S. Szladowska rel

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 4a K. Rola św
4 2c A. Sulima św
5 6a M. Świątek św

Nauczyciel nieobecny: Magdalena Grześkowicz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 zśk 5a A. Ziółkowska j.pol z klasą
4 zśk 6a M. Kowalczyk geog z klasą
5 8a B. K.-Łania j.pol
6 2c j.ang – odwołane
7 4a B. Szady j.ang

Nauczyciel nieobecny: Joanna Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 6a M. Kowalczyk geog
5 8c A. Rucińska mat
6 4b K. Rola św

Nauczyciel nieobecny: Elżbieta Gasz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 8c edb – odwołane
2 6a A. Dymek mat
3 7a A. Dymek mat
4 8c B. K.-Łania j.pol
5 5b M. Kowalczyk biol
6 8a B. K.-Łania j.pol
7 7a hist – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Krzysztof Kleniewski

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 6a A. Dymek mat
7 8c hist – odwołane
9 8b hist – odwołane

 

Poniedziałek                    16 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 8a B. K.-Łania j. pol
6 1c j. mn – odwołane

 Nauczyciel nieobecny: Renata Fyrgut

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 5a M. Grześkowicz j. ang
3 3a A. Kowalczyk ew
4 3a A. Kowalczyk ew
5 3a A. Kowalczyk ew
6 3a A. Kowalczyk ew

 Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a M. Semak ew – wspom
4 2a M. Semak ew – wspom

 


ZASTĘPSTWA 09.05-13.05.2022

Piątek                           13 maja 2022

 

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew -wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 6a j. mn – odwołane
2 6a hik – odwołane
3 4a K. Seidel św
4 4b B. Bąk inf
5 4b K. Rola św

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Bąk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 4a P. Garbacz inf

Nauczyciel nieobecny: Aurelia Sulima

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 7b hist – odwołane
4 5a K. Filusz j. mn. niem – zamiast 2. l
5 8a B. K.-Łania j.pol

Zmiana organizacji nauczania: Karina Filusz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 5a j. mn. niem – przeniesione na 4. l

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Koźmińska-Łania

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 6a T. Kierel j.pol – wspom

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5a rel – odwołane
2 2c rel – odwołane
3 2b S. O.-Lepich ew
4 1b K. Seidel św
5 1c rel – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3a R. Fyrgut epl – wspom
2 3a R. Fyrgut emuz – wspom
3 zaj.ed zaj. ed – odwołane
4 zaj.ed zaj. ed – odwołane
5 1a K. Pordzik ew – wspom
6 rew rew – odwołane
7 rew rew – odwołane

 

Czwartek                                  12 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 6a M. Grześkowicz św
5 2c S. O.-Lepich ew
6 1c j. mn. – odwołane
7 8a A. Rucińska mat

Nauczyciel nieobecny: Anna Ziółkowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5b j.pol – odwołane
2 4b K. Rola św
3 4a E. Gasz hist
4 4c K. Rola św
5 5a T. Dreszer mat
6 5a j.pol – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: Tatiana Dreszer

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
7 5a mat – przeniesione na 5. l

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7c R. Kobza doradztwo
2 1c E. Góra św
4 5a I. Mikołajczyk św
5 2a M. Kowalczyk św
6 5b M. Kowalczyk św

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 rew rew-odwołane
2 rew rew-odwołane
3 1a K. Pordzik ew – wspom
4 zaj. ed. zaj. ed. – odwołane
5 zaj. ed. zaj. ed. – odwołane
6 rew rew-odwołane

 

Środa                                        11 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a S.O.-Lepich ew – wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew – wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b,c j. niem – odwołane
2 1c D.G.-Semczyk św
4 4a K. Seidel św
5 2c D. A. Czernysz l. bibl
6 4b J. Jabłońska przyr

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7a rel – odwołane
3 5b D. G.-Semczyk św
4 6a D. A. Czernysz l. bibl
6 2a rel – odwołane
7 7b J. Jabłońska geog

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 1a K. Pordzik ew – wspom
3 zaj.ed. zaj.ed.- odwołane
4 zaj.ed. zaj.ed.- odwołane
5 zaj.ed. zaj.ed.- odwołane
6 rew rew – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 7b R. Kobza doradztwo
6 7b B. K.-Łania j.pol
7 8b pływ – odwołane
8 8b pływ – odwołane

 

Wtorek                                                       10 maja 2022

KLASY: 4a, 6a – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: B. SZADY, M. SEMAK, T. KIEREL

Nauczyciel nieobecny: Barbara Szady

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
8 8b K. Kleniewski hist

 Zmiana organizacji nauczania: Krzysztof Kleniewski

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
9 8b hist – przeniesione na 8. l

 Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a K. Pordzik ew

 Nauczyciel nieobecny: Teresa Kierel

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 7a K. Rola św
6 8b D. Jajuga wf

 Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 2a K. Chmiel ew – wspom
2 2a K. Chmiel ew – wspom
5 2a D. G.-Semczyk ew – wspom

 Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5b P. Garbacz
2 5b M. Szadura
3 2a K. Pordzik ew
4 8a M. Grześkowicz j. ang

 Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8b T. Dreszer mat
4 8b M. Kowalczyk chem
5 4c A. D.-Szczerska wf
6 4c A. D.-Szczerska basen
7 7b M. Grześkowicz j. ang
8 7b wf – odwołane

 Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b/c j. niem – odwołane
4 2c A. D.-Szczerska wf

 Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a I. Mikołajczyk ew-wspom
2 1a K. Pordzik ew-wspom
3 zaj.ed zaj. ed.-odwołane
4 zaj.ed zaj. ed.-odwołane
5 rew rew-odwołane
6 rew rew-odwołane

Nauczyciel nieobecny: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 2b K. Rola św
6 7c A. Rucińska mat
7 1b rel – odwołane

Poniedziałek                       9 maja 2022

KLASY: 4a, 6a – WYCIECZKA

OPIEKUNOWIE: B. SZADY, M. SEMAK, T. KIEREL

Nauczyciel nieobecny: Barbara Szady

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 4c A. Dymek mat
3 8b M. Grześkowicz j. ang
6 7c K. Rola wf
7 5a M. Grześkowicz j. ang

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 2a M. Grześkowicz j. ang
6 3c B. Bąk ew
8 7b pływ – odwołane
9 7b pływ – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Teresa Kierel

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 7a A. Ziółkowska j. pol

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 2a M. Grześkowicz j. ang
6 3c B. Bąk ew
7 8c H. Nowak biol

Nauczyciel nieobecny: Marian Szadura (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5b A. Ziółkowska j. pol
4 5b S. O.-Lepich św
5 3b M. Marczuk ew
6 3b T. Maintok rel

Nauczyciel nieobecny: Dawid Jajuga (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 4b D. Oleszek pływ
4 4b D. Oleszek pływ
5 3b M. Marczuk ew
6 3b T. Maintok rel

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a K. Chmiel ew – wspom
4 2a K. Chmiel ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 4c S. Szladowska rel
7 8b P. Garbacz inf
8 8b H. Nowak biol

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 8a B. K.-Łania j. pol
6 1c V. Zając ew

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a K. Pordzik ew
2 1a K. Pordzik ew
4 z.ed z.ed -odwołane
5 1a K. Pordzik ew
6 rew rew-odwołane
7 rew rew-odwołane

ZASTĘPSTWA 04.05-06.05.2022

Piątek                                 6 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew -wspom

Nauczyciel nieobecny: Teresa Kierel

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 4a A. Ziółkowska j.pol
2 4a A. Ziółkowska j.pol
3 7a A. Kowalczyk św
4 6a B. K.-Łania j.pol
5 6a B. K.-Łania j.pol
6 8b M. Szadura wf
7 8b B. Szady j. ang

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 8b wf – odwołane
3 8b A. Rucińska mat

 

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 6a j. mn – odwołane
2 6a hik – odwołane
3 4a K. Seidel św
4 4b B. Bąk inf
5 4b K. Rola św

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Bąk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 4a P. Garbacz inf

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
4 7c D. Oleszek basen bezp
5 1b A.D.-Szczerska basen bezp
8 7b M. Szadura basen
9 7b M. Szadura basen

 

Czwartek                                     5 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 4c ks. T. Maintok rel – zamiast 7 l
4 7a D. Oleszek basen
5 4c M. Kowalczyk św
7 8b pływ – odwołane
8 8b pływ – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: ks. Tomasz Maintok

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
7 4c rel – przeniesione na 3. l.

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b M. Szadura pływ
2 7b M. Szadura pływ
3 6a D. Jajuga wf
4 6a D. Jajuga wf
5 6a T. Dreszer mat

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 6a K. Rola św
5 2c S. O.-Lepich ew
6 1c j. mn. – odwołane
7 8a A. Rucińska mat

 

 

Środa                                                                  4 maja 2022

Nauczyciel nieobecny: Marzena Semak

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 zkk zkk-odwołane
3 2a T. Damrat basen
5 4a A. D.-Szczerska wf
6 4a A. D.-Szczerska basen
7 6a D. Jajuga basen
8 rew rew-odwołane

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 7b K. Seidel św
6 7b M. Kowalczyk chem
7 8b pływ – odwołane
8 8b pływ – odwołane

Zmiana organizacji nauczania Mariusz Kowalczyk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 6a P. Garbacz tech

Nauczyciel nieobecny: Dominika Suchy

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 7b,c j. niem – odwołane
2 1c V. Zając ew
4 4a E. Góra l. bibl
5 2c D. A. Czernysz św
6 4b J. Jabłońska przyr

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a S.O.-Lepich ew – wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew – wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Magdalena Grześkowicz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 zśk 4c zśk – odwołane
3 6a A. Kliza j.ang
4 3b K. Seidel św
5 7c A. Kliza j.ang
6 8a A. Rucińska mat
7 5a B. Szady j.ang

Nauczyciel nieobecny: Marlena Warzybok-Patla

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 1a K. Pordzik ew-wspom
2 zaj.ed. zaj.ed.-odwołane
3 zaj.ed. zaj.ed.-odwołane
4 zaj.ed. zaj.ed.-odwołane
5 rew rew – odwołane


ZASTĘPSTWA 25.-29.04.2022

Piątek              29 kwietnia 2022

Zajęcia profilaktyczne w sali E3:

5a – 1-2 lekcja

5b – 3-4 lekcja

7b – 5-6 lekcja

Opiekunowie: R. Kobza, K. Woźniak

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew -wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew -wspom

Nauczyciel nieobecny: Mariusz Kowalczyk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8c M. Szadura wf
4 8b M. Szadura wf
5 7a M. Matviiv j. ang
6 7b K. Woźniak zaj. prof
7 7c chem – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: Marian Szadura

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5b R. Kobza zaj. prof
4 5b R. Kobza zaj. prof

Zmiana organizacji nauczania: Mariana Matviiv

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
5 7b R. Kobza zaj. prof

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 8b wf – odwołane
3 8b wf – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (zawody)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3c wf – odwołane
2 3c wf – odwołane
3 5b R. Kobza zaj. prof
4 5b R. Kobza zaj. prof
6 8a P. Garbacz pływ

Nauczyciel nieobecny: Karina Filusz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 5a R. Kobza zaj. prof.
3 3c B. Bąk ew
5 3a j. mn – odwołane

Zmiana organizacji nauczania: Barbara Bąk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 5a P. Garbacz inf – wspom

 

Środa                       27 kwietnia 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
2 2a S.O.-Lepich ew – wspom
4 2a D.G.-Semczyk ew – wspom
5 2a D.G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Karina Filusz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 3a j. mn. – odwołane
2 5a j. mn. – odwołane
4 3c j. mn. – odwołane
5 8c A. Rucińska mat
6 4c j. mn. – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Mariusz Kowalczyk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
6 6a P. Garbacz tech

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 8a A. Rucińska mat
2 8a A. Kliza j. ang
3 2a M. Semak basen
4 2c A. D.-Szczerska basen

Wtorek                                26 kwietnia 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 2a M. Semak ew – wspom
2 2a M. Semak ew – wspom
5 2a D. G.-Semczyk ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Karina Filusz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 8b j. niem – odwołane
2 3b j.mn – odwołane
3 4c J. Jabłońska przyr
5 3c j.mn – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Dorota Czernysz (1-3 lekcja)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 4b mat – odwołane
2 2c ew – odwołane
3 2c K. Chmiel ew

Nauczyciel nieobecny: Anna Ziółkowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 4c j.pol – odwołane
2 4b J. Jabłońska przyr
3 5a S. Szladowska rel
4 5a T. Dreszer mat
6 5b D. Jajuga wf

Zmiana organizacji nauczania: Dawid Jajuga

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
6 6a M. Semak wf – wspom

Nauczyciel nieobecny: Magdalena Grześkowicz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 zśk 5a S. Szladowska rel z klasą
4 zśk 6a J. Jabłońska geog z klasą
5 8a A. Rucińska mat
6 2c j. ang – odwołane
7 4a B. Szady j. ang

Nauczyciel nieobecny: Violetta Zając

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 log log – odwołane
2 1c ew – odwołane
3 1c ew – odwołane
4 1c B. Bąk ew

Nauczyciel nieobecny: Mariusz Kowalczyk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
6.30-7.30 św K. Rola św
1 4a P. Garbacz tech – wspom
3 6a H. Nowak biol – wspom
4 6a J. Jabłońska geog – wspom
5 7c S. Szladowska rel
6 8c K. Kleniewski hist
7 8b K. Kleniewski hist

Zmiana organizacji nauczania: Sonia Szladowska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
6 7c A. Rucińska mat

Zmiana organizacji nauczania: Krzysztof Kleniewski

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
7 8c hist – przeniesione na 6 l.

Zmiana organizacji nauczania: Krzysztof Kleniewski

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
8 8b hist – przeniesione na 7 l.

Nauczyciel nieobecny: Adam Pasdzior (od 3. lekcji)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 8b R. Kobza doradztwo
4 8b A. Konopka mat
5 4c D. Jajuga wf
6 4c A. D.-Szczerska basen
7 7b wf – odwołane
8 7b wf – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Tomasz Damrat (od 3. lekcji)

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a M. Semak wf
4 8a R. Kobza doradztwo

 

Poniedziałek                           25 kwietnia 2022

Nauczyciel nieobecny: Justyna Sukienik-Jabłońska

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
3 2a M. Semak ew – wspom
4 2a M. Semak ew – wspom

Nauczyciel nieobecny: Karina Filusz

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 8c A. Rucińska mat
2 3b j.mn – odwołane
3 5a D. G.-Semczyk św
4 8b A. Ziółkowska j. pol
5 4c A. Kliza j. ang

Nauczyciel nieobecny: Karina Pordzik

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 1a M. W.-Patla ew
2 1a M. W.-Patla ew
4 1a D. G.-Semczyk św
5 1a M. W.-Patla ew
6 rew rew – odwołane
7 rew rew – odwołane
8 rew rew – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Violetta Zając

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 zkk 4c zkk – odwołane
2 1c K. Chmiel ew
3 zśk 3c B. Bąk ew z klasą
4 1c D. A. Czernysz l. bibl
5 1c K. Chmiel ew
6 zkk zkk – odwołane
7 log log- odwołane
8 zkk zkk – odwołane

Nauczyciel nieobecny: Mariusz Kowalczyk

Nr lekcji Klasa Nauczyciel zastępujący Przedmiot
1 5a biol – odwołane
2 7a A. Rucińska mat
5 7b M. Marczuk plast

 


Skip to content