2 listopada 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W tym dniu nie będą wydawane obiady.


Skip to content