DODATKOWY AUTOBUS W DNIU 25 czerwca

10.25 – PSP nr 1 Zdzieszowice – oprócz uczniów z Januszkowic
10.27 – PSP nr 3 Zdzieszowice – oprócz uczniów z Januszkowic
10.30 – PSP nr 2 Zdzieszowice
10.33 – PSP Żyrowa
10.36 – Oleszka ul. Kościuszki
10.40 – Jasiona ul. Główna
10.45 – Krępna n st
10.47 – Krąpna ul. Zdzieszowicka
10.50 – Rozwadza ul. Korfantego
10.52 – Rozwadza ul. Św. Anny
10.55 – PSP nr 3 Zdzieszowice – uczniowie do Januszkowic
10.57 – PSP nr 1 Zdzieszowice – uczniowie do Januszkowic
11.00 – Wielmierzowice ul. Wolności
11.03 – Januszkowice PSP – uczniowie do Wielmierzowic
11.05 – Januszkowice ul. Wolności
11.07 – Wielmierzowice ul. Wolności
do Zdzieszowic.

Kursy autobusów porannych i popołudniowych w tych dniach odbywają się bez zmian.


KONFERENCJA DLA RODZICÓW – SZCZEPIENIA

Dnia 22.06.2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się konferencja online Opolskiego Kuratora Oświaty z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

W imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja PSP 3 Zdzieszowice


XIV Gala Sportu – Polska Biega


WOŚP podziękowania


NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII

17 czerwca uczniowie klas siódmych odwiedzili Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach. W ramach żywej lekcji historii uczniowie zwiedzili Stary Cmentarz Jeniecki. Mieli również okazję zobaczyć zachowane elementy infrastruktury obozowej znajdujące  się na terenie byłego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Uwagę uczniów zwrócił  zrekonstruowany segment jednego z baraków murowanych, wieża wartownicza i ogrodzenie
z drutu kolczastego. W salach muzeum zobaczyli zdjęcia, dokumenty, przedmioty codziennego użytku, odzież zachowaną z czasów  wojny.

Tę niezwykłą lekcję historii wzbogaciła projekcja filmu edukacyjnego o powstaniu obozu jenieckiego w Łambinowicach.

Pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych uczniowie zapalili znicze i minutą ciszy uczcili  pamięć  wszystkich jeńców zmarłych w latach II wojny światowej w obozach jenieckich Lamsdorf.

Koźmińska-Łania


        Starsze wpisy »
Skip to content