„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

Przygotowując się do debaty o  oświacie w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”, wychowankowie klasy 8A i 8C poprzez wspólne działania pochylili się nad tematem kompetencji kluczowych, które w dobie nieustannie zmieniającej się rzeczywistości przybierają na znaczeniu. Kluczowe stają się efekty uczenia się przez całe życie, czyli to, co człowiek wie, potrafi i jakie ma kompetencje społeczne, ale również wartości.

Oto efekty naszej pracy.

Opiekun grupy: Magdalena Grześkowicz


Rozwijanie kompetencji kluczowych – debata gminna

16 września w Hali Sportowej w Zdzieszowicach  odbyła się debata oświatowa w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”. W spotkaniu uczestniczyli: władze miasta, samorządowcy, dyrektorzy zdzieszowickich  placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Zdzieszowic Pani Sybila Zimerman,  która powitała zgromadzonych gości. Nad przebiegiem debaty czuwał ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji pan Piotr Adasiewicz, który omówił kompetencje kluczowe uczniów, przedstawił scenariusz spotkania oraz przydzielił zadania dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli. Dyskusja nad kształtowaniem umiejętności ucznia prowadzona była w ramach zajęć warsztatowych przez samych uczestników podzielonych na grupy. Za najważniejsze uznano umiejętność porozumiewania się w językach obcych oraz rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych i matematycznych . Wybrane obszary mają sprzyjać rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w taki sposób, aby byli oni przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. ...  Czytaj Dalej ...


Informacja dotycząca obiadów!

Informacja dotycząca obiadów!

Ruszają zapisy na obiady. Jadłospis będzie umieszczany w zakładce Uczniowie.

Obiady będą organizowane od 14.09.2020r. przez firmę cateringową prowadzoną przez pana Damiana Kanię.

Cena obiadów :

– zupa 3 zł

– drugie danie 10 zł

– cały obiad 13 zł

 

Zapisy na obiady są możliwe w świetlicy  – telefonicznie nr 77 474 93 14.

Płatność będzie się odbywała z góry do 5 każdego miesiąca przelewem na konto Pana Damiana Kani:

BS Gogolin Oddział Zdzieszowice  ...  Czytaj Dalej ...


Spotkanie z wychowawcami klas

Drodzy Rodzice,

zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o przybycie jednego Rodzica zaopatrzonego w maseczkę i długopis. Prosimy również o zachowanie odpowiedniego dystansu i dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.  

 

Klasa Data i godzina spotkania Klasopracownia
1a 15.09.2020 godz. 16.00 112
1b 15.09.2020 godz. 16.00 119
1c 15.09.2020 godz. 16.00 114
2a 15.09.2020 godz. 16.30 20
2b 15.09.2020 godz. 17.00 221
2c 15.09.2020 godz. 16.30 216
3a 15.09.2020 godz. 16.30 214
3b 15.09.2020 godz. 17.00 19
3c 15.09.2020 godz. 16.30 12
4a 15.09.2020 godz. 17.00 210
4b 16.09.2020 godz. 16.30 109
5a 16.09.2020 godz. 16.00 202
6a 15.09.2020 godz. 17.00 7
7a 15.09.2020 godz. 16.30 102
7b 16.09.2020 godz. 16.30 9
7c 15.09.2020 godz. 17.00 128
8a 15.09.2020 godz. 17.30 3
8b 15.09.2020 godz. 17.30 203
8c 15.09.2020 godz. 17.00 121

 

Dyrekcja i wychowawcy PSP nr 3 w Zdzieszowicach.


Kursy autobusów od 07.09.2020 r.


        Starsze wpisy »
Skip to content